The Wall Will Fall

France: “Human Rights” and Citizen Rights.
There is no advantage at this time, except for aping the political class and its lackeys, in introducing such totalitarian ideologies. Damned are those who go against the dictates of the ruling classes, the system.  “Justice”- nothing more than a servile assistant – is crumbling under the weight of the cruelty and cynicism required to sustain our corrupt, spineless & cowardly regime, slave to the CRIF and with a destiny utterly shackled to a dominant and conquering Zionist lobby.
There are countless victims of France’s  witch hunt, reminiscent of the Inquisitiion!  Teachers suspended or laid off for not toeing the “kosher” line, the only Institutionally approved rule book.  The slightest deviation from the “rules” or an expression that does not comply is immediately crushed.  A call went out and was relayed by a slavish media to reveal those who “would not be Charlie”.  Soon…

View original post 381 woorden meer

Advertenties

Add your thoughts here… (optional)

Occupied Palestine | فلسطين

“The entire enter­prise of a Jew­ish state in Palestine is built upon an express rejec­tion of inter­na­tional law.”

~ Brayer

by Lynda Brayer | 19 November 2012

Once again the bombs are fall­ing on the Gaza Strip, a stretch of ter­rit­ory excised from Palestine proper as a res­ult of con­tinu­ing illegal and ille­git­im­ate actions by Israel. In fact, Gaza has become a closed ghetto, first cut off from Palestine in viol­a­tion of the par­ti­tion plans and polit­ical pro­grams and then turned into a sealed ghetto, fol­low­ing the demo­cratic elec­tions which brought the Islamic Res­ist­ance Party ­­— Hamas — into power. Cat­egor­ized as a ter­ror­ist organ­iz­a­tion in the United States, with some of its lead­ing sup­port­ers there imprisoned for over twenty years for send­ing human­it­arian aid to Palestini­ans in Gaza, it can come as no sur­prise that the Israeli and West­ern media accuse Hamas for attack­ing Israel with rock­ets, rather than report­ing that Hamas sent off the rock­ets…

View original post 3.361 woorden meer

Add your thoughts here… (optional)

Phil Greaves

On Friday 20th September, the corporate media’s favourite “YouTube Syria analyst” and self-proclaimed “weapons expert” Eliot Higgins – aka “Brown Moses” – released a statement on his blog from the now infamous Associated Press correspondent Dale Gavlak; in response to his queries regarding the equally infamous MintPress article that included her byline. The MintPress article, published on 29th August, through interviews with rebels, family members, and villagers in Eastern Ghouta, alleges that elements within the opposition were responsible for the alleged chemical weapons attack on 21st August, and that those chemical munitions had been supplied through Saudi intelligence chief, Prince Bandar bin Sultan.

Below is the statement as published on Higgins’ blog in full: (emphasis added)

Mint Press News incorrectly used my byline for an article it published on August 29, 2013 alleging chemical weapons usage by Syrian rebels. Despite my repeated requests, made directly and through legal counsel, they…

View original post 2.191 woorden meer

AfbeeldingHet opschrift luidt: Dit is het kerkhof van de martelaren van Sabra en Shatila
(met dank aan Hiba Al-Ali)

Op 16 september 1982 werd er een bloedbad aangericht in de vluchtelingenkampen Sabra en Shatila in Libanon. In deze kampen bij Beiroet zaten vooral Palestijnen. In twee dagen werden een paar duizend ongewapende burgers op beestachtige wijze afgeslacht door christelijke milities met hulp van het Israëlische leger. De toenmalige minister van Defensie van Israël, Ariel Sharon, had de kampen in West-Beiroet eerder laten omsingelen. Toen er niemand meer in of uit kon stuurde Sharon de falangisten naar binnen in de avond van 16 september, waarbij het Israëlische leger ervoor zorgde dat er niemand kon ontsnappen en de moordenaars met lichtkogels bijlichtte.

De journalist Robert Fisk was een van de eerste buitenlandse waarnemers die de kampen bezochten. De slachting had tot 18 september acht uur ‘s morgens geduurd en om tien uur ging Fisk kijken. Hij had al vele jaren ervaring in het Midden-Oosten en had de meest vreselijke dingen meegemaakt, maar wat hij hier zag was erger dan hij ooit gezien had. Honderden ongewapende mensen die neergeschoten waren.

… daar lagen vrouwen in huizen met hun rokken omhooggetrokken en hun benen uiteen, kinderen van wie de keel was doorgesneden, rijen jonge mannen die in de rug waren geschoten nadat ze tegen een muur waren gezet. Er waren baby’s – zwarte baby’s omdat ze 24 uur eerder waren afgeslacht en hun lichaampjes reeds tekenen van ontbinding vertoonden – die op een hoop waren gegooid naast afgedankte Amerikaanse legerrantsoenen, Israëlisch militair materieel en lege whiskyflessen.

Lees verder op

Afbeelding

Willy Van Damme's Weblog

Dat de spanning rond de oorlog van het westen tegen Iran en haar bondgenoten Syrië en de Libanese groep Hezbollah niet gaan liggen is blijkt uit een vandaag bij Reuters te lezen verklaring gedaan door de nieuwe Iraanse president Hassan Rouhani.

De atoombom

Hij deed die verklaring aan de pers tijdens een bijeenkomst met zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin in de Kirgizische hoofdstad Bishkek. Dit ter gelegenheid van een vergadering van het Shanghai Samenwerkingsverbond (SSV). Dit is een alliantie waarvan China en Rusland de voornaamste leden zijn en waarin o.m. Indië, Pakistan en Iran een waarnemersstatus hebben.

Zo stelde hij:

“I declare that only if there is political will, if there is mutual respect and mutual interest, and only if the rights of Iran’s people are ensured, can we guarantee the peaceful character of Iran’s nuclear programme,” he said. (1)

“Hierbij verklaar ik dat alleen wanneer er een politieke wil…

View original post 417 woorden meer

Mijn meest recente artikel over Syrië, de Verenigde Staten, Rusland, Israël, massavernietigingswapens en…

Frans Timmermans

De briljante Franse duizendpoot Jean Cocteau zei eens over vrije geesten dat de maatschappij hen eerst probeert verrot te slaan, als dat mislukt probeert ze hen te vergiftigen en als dat ook niet werkt worden ze overladen met eerbetoon.

Wie Timmermans gisteren bij Nieuwsuur zag en tenenkrommend diens leugens en hypocrisie moest aanhoren kon iets later op Canvas kijken naar de boeiende documentaire Inside Job, waarin we een beeld krijgen van hoe de elite in staat is een wereldwijde crisis te veroorzaken en zelf buiten schot blijft. Het is een blauwdruk voor allerlei processen en systemen die de mens steeds machtelozer lijken te maken. Timmermans leek vroeger aan de kant van de slachtoffers te staan, maar is weggepromoveerd naar een comfortabele leugenstoel bij de machtige elite.

Timmermans ziet Poetin als een hypocriet, omdat deze het Amerikaans Exceptionalisme dat Obama predikt niet onverdeeld omarmt. Timmermans beweert “aanwijzingen” te hebben dat Assad achter de gifgasaanval op 21 augustus zat. Deze heeft Timmermans via de Amerikanen ontvangen (en deze gaan weer terug op de Israëlische geheime dienst). Een cirkelredenering dus. Timmermans kan er echter niets over zeggen, want dan zou hij “mensen in gevaar kunnen brengen”. Timmermans praat alsof het VN-rapport uitsluitsel zou moeten geven, wat niet kan, omdat de VN geen mandaat heeft om te bepalen wieer verantwoordelijk is. Timmermans praat alsof een mogelijke betrokkenheid van Assad een rechtvaardiging zou inhouden voor een aanval die wellicht tot een confrontatie met de Russen zal leiden, nog afgezien van het veel grotere leed dat de Syrische bevolking zal treffen indien de VS/Israël daar hun gang mogen gaan. Timmermans is zich niet bewust van het feit dat er mogelijk ook een morele kant aan de zaak zit.

Timmermans vraagt zich geen moment af of de Verenigde Staten en Israël wel de juiste instanties zijn om morele oordelen te vellen over anderen. Nederland zit ook tot aan z’n nek in lugubere wapentransacties en steun aan allerlei dictaturen in het kielzog van onze Amerikaanse vrienden. Dat er af en toe een zondebok wordt aangewezen zoals Frans van Anraat zegt niets over de manier waarop onze rechtsstaat functioneert, dat zijn slechts afleidingsmaneuvres. Timmermans heeft het niet over alle terroristische, anti-democratische groepen die zogenaamd tegen Assad vechten, maar die in werkelijkheid uit goed  betaalde huurlingen bestaan. Timmermans heeft het niet over het grotere plaatje, waarin Iran uiteindelijk op de knieën gedwongen moet worden en dat daarom hun enige bondgenoot in het Midden-Oosten, Syrië, eerst kapot gemaakt moet worden. De beroemde journalist John Pilger haalt in een recent artikel de voormalige Franse minister van Buitenlandse Zaken Roland Dumas aan, die al in juni dit jaar zei dat de operatie in Syrië een lange geschiedenis heeft. Wat er nu gebeurt is al lang geleden voorbereid, het is een vooropgezet plan.

Timmermans kwaakt sinds zijn benoeming tot minister mee met de kikkers in de vijver die hem voedt.

Lees verder op Alexandrina.

 

alexandrina

Bezoek ook mijn weblog Alexandrina Voor meer actueel nieuws over Palestina.

Add your thoughts here… (optional)

Desertpeace

Thought Crimes

By Neve Gordon*


Would Meryl Streep, Spike Lee, Tim Robbins or Susan Sarandon be willing to swear an oath of loyalty to the United States and its policies in order to receive public funding for feature films that they star in, direct or produce? In Israel, the far-right Knesset member Michael Ben Ari has proposed a bill that would require entire film crews to pledge allegiance to Israel as a Jewish and democratic state, and to declare loyalty to its laws and symbols, as a condition for receiving public funding. It’s just one of more than ten bills to be discussed during the Knesset’s winter session that
several commentators in Ha’aretz have characterised as proto-fascist.

As in most democracies, all new Israeli citizens must declare loyalty to the state and its laws, but the cabinet last month decided to support (22 in favour, 8 against) an amendment to…

View original post 824 woorden meer

Afbeelding

“The Lab,” which won a recent award at DocAviv, Israel’s documentary Oscars, is due to premiere in the U.S. in August. Directed by Yotam Feldman, the film presents the first close-up view of Israel’s arms industry and the dealers who have enriched themselves.

The title relates to the film’s central argument: that Israel has rapidly come to rely on the continuing captivity of Palestinians in what are effectively the world’s largest open-air prisons.

The reason is that there are massive profits to be made from testing Israeli military innovations on the more than four million Palestinians in Gaza and the West Bank.

According to Feldman, that trend began with Operation Defensive Shield, Israel’s re-invasion of the West Bank and Gaza in 2002, which formally reversed the process of Israeli territorial withdrawals initiated by the Oslo accords.

Following that operation, many army officers went into private business, and starting in 2005 Israel’s arms industry started to break new records, at $2 billion a year.

But the biggest surge in sales followed Operation Cast Lead, Israel’s month-long assault on Gaza in winter 2008-09, which killed more than 1,400 Palestinians and 13 Israelis. Record sales in the wake of that attack reached $6 billion.

Een artikel van Jonathan Cook. Lees het hele artikel op PACBI (Palestinian Campaign for the Academic & Cultural Boycott of Israel).

alexandrinaBezoek ook mijn weblog Alexandrina Voor meer actueel nieuws over Palestina.

Add your thoughts here… (optional)

Global Justice in the 21st Century

[I am not sure this attempt at clarifying the present stage of the Syria debate adds much to my prior posts, yet I hope that it provides a kind of summary that is helpful in following the unfolding debate; all along I have felt that the Syrian impasse presented the UN and the world with a tragic predicament: trapped between doing something to stop the Assad regime from committing atrocities against its own people so as to retain power and the non-viabiility and illegality of military intervention, a predicament further complicated by the proxy war within the region along sectarian lines, by the strategic involvement of the U.S. and Russia on opposite sides, the maneuverings behind the scenes by Saudi Arabia, Qatar, and Israel, and the avowed Turkish support for regime-changing intervention; also, the overall regional turmoil, and past bad feeling in relation to the UN role in the…

View original post 793 woorden meer

Add your thoughts here… (optional)

Occupied Palestine | فلسطين

slow-death-1[1]

Middle East Monitor | Sept 5, 2013

Two months after the military coup in Egypt, the Gaza Strip continues to live through the worst shortages of medical equipment and fuel as well as difficulties on movement in and out of the Strip, a report issued by three international organisations said.

EuroMid Observer for Human Rights in cooperation with the Palestinian Return Centre in London (PRC) and Malaysian Consultative Organization (MAPIM) issued the report,

‘Slow Death’.

The report focused on the negative effects of the siege on Gaza which has led to severe shortages in the Strip. According to the report, Gaza residents are facing “severe shortages” in their basic needs as well as healthcare equipment and medicines.

It also said that all other sectors were suffering serious shortages. The report said that food and fuel needs can barely be met as the Egyptian army has closed most of the tunnels…

View original post 1.028 woorden meer